In de afgelopen maanden is er achter de schermen veel gesproken. Zowel binnen de CABN (onze huidige bond) als bij de ASD intern. Zonder al te veel in te gaan op de details, waren er verschillen van inzicht over de manier waarop de bond georganiseerd wordt. De Aikido Stichting Delft heeft daarom besloten om de CABN op goede voet te verlaten en we wensen de dojo’s van de CABN een mooie toekomst.

Samen met Aikido Yawara (Amsterdam) en Rhoonse Aikido Stichting (RAS) heeft de ASD besloten om per 1 januari 2019 een nieuwe bond op te richten, Aikikai-Doushi. De oprichting is in volle gang en er wordt hard gewerkt om onze nieuwe bond op te zetten en invulling te geven. Denk aan statuten, logo, stageboekjes, website, etc. Ook moeten we de oprichting natuurlijk gaan vieren! Daarover later meer.

Het bestuur van de Aikikai-Doushi bestaat tot aan de eerste ledenvergadering uit Jan Willem Korporaal (voorzitter), Lex van Teeffelen (penningmeester) en Charles Kientz (secretaris).

De ASD ziet uit naar een mooie toekomst samen met Yawara en Aikido Rhoon!

A lot has been spoken behind the scenes in recent months. Both within the CABN (our current federation) and at the ASD internally. Without going too much into the details, there were differences of opinion about the way in which the federation is organized. The Aikido Foundation Delft decided to leave the CABN on good terms and we wish the dojos of the CABN a bright future.

Together with Aikido Yawara (Amsterdam) en Rhoonse Aikido Stichting (RAS), the ASD has decided to establish a new federation, Aikikai-Doushi, which will start on the 1st of January 2019. The new federation is being prepared and we are working hard to set up everything.We need to prepare statutes, logo, booklets, website, etc. We also have to celebrate the founding of our federation for sure! More about that later.

The board of the Aikikai-Doushi consists of Jan Willem Korporaal (chairman), Lex van Teeffelen (treasurer) and Charles Kientz (secretary), until the first members meeting (ALV).

The ASD is looking forward to a bright future together with Yawara and Aikido Rhoon!