We are fouding a new federation!

We are fouding a new federation!

A lot has been spoken behind the scenes in recent months. Both within the CABN (our current federation) and at the ASD internally. Without going too much into the details, there were differences of opinion about the way in which the federation is organized. The Aikido...
We are fouding a new federation!

We richten een nieuwe Bond op!

In de afgelopen maanden is er achter de schermen veel gesproken. Zowel binnen de CABN (onze huidige bond) als bij de ASD intern. Zonder al te veel in te gaan op de details, waren er verschillen van inzicht over de manier waarop de bond georganiseerd wordt. DeĀ Aikido...