(Afgelopen week is de jaarvergadering geweest van de CABN (Culturele Aikido Bond Nederland). Tijdens deze vergadering is er een nieuwe voorzitter aangetreden, onze Geert de Joode. Geert volgt Marcel Reijers (Aikido Dortdrecht) op. Wij wensen Geert veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie. Geert heeft al behoorlijk wat bestuurlijke (aikido) ervaring en we hebben er vertrouwen in dat hij de bond goed gaat leiden.

Daarnaast is Fred Veer opgevolgd als penningmeester door Carlo Velis (NCAC Utrecht). Fred heeft tijdens zijn jarenlange inzet (12 jaar !), de CABN financiëel gezond gemaakt en andere bestuursleden ondersteund waar nodig. Via deze weg willen we Fred nogmaals bedanken voor zijn grote inzet voor de CABN en zijn opvolger heel veel succes wensen!

Bedankt Fred en succes Geert!