Vandaag is het EHBO herhalingsdag. Traditiegetrouw wordt er dan geen reguliere Aikidoles gegeven maar verzorgd Ed iets speciaals. Deze keer had Ed Rob Conradi, 5e dan Aikikai, gevraagd om een les te verzorgen. Rob begon zijn les met het toepassen van het Tai Chi principe van Ying Yang op de Kamai-stand. Spanning van het ene naar het andere been verplaatsen door verplaatsing van je hara en ontspanning. Vervolgens werden stapsgewijs de techniek en de theorie achter “pushing hands” uitgelegd. Daarna werd er ingegaan op omgevingssensitiviteit. Hoe voel ik mensen in mijn omgeving en hun intentie. Daarna nam de les een mooie wending en werden deze principes toegepast op Sumo-worstelen. Je leest het goed Sumo-worstelen en dus gingen de jassen uit! Het tweede deel van de les werd besteed aan verschillende Sumo-technieken, korte wedstrijdjes en als laatste, de strijd der Titanen in het midden van de cirkel. De les was erg leuk, leerzaam en ontspannen. Ondanks dat het geenĀ  standaard les was, konden er veel aikido-lessen geleerd worden.

Bedankt Rob !