Maandelijks geeft Ernesto Ladavas Sensei bij ons les op zaterdag. Ladavas Sensei is de technische directeur van de CABN (Culturele Aikido Bond Nederland), de Aikido bond waarbij de ASD is aangesloten. De lessen van Ernesto Ladavas zijn altijd zeer interessant en technisch onderbouwd. Vandaag was geen uitzondering. In een ontspannen zaal werd de aandacht gevestigd op de connectie van de hara en de armbeweging. Op basis van de Gyaku Hanmi geeft Ernesto Sensei aan waar en hoe je je Hara (centrum) beweegt tegelijk met de “aangevallen” arm. Hierop worden diverse technieken gedaan. Het was weer een zeer interessante les !

Bedankt Ernesto!