Contributie

De Aikido Stichting Delft (ASD) vindt het belangrijk dat Aikido bereikbaar is voor iedereen. Daarom hanteren wij voor verschillende doelgroepen een aangepast tarief. De ASD heeft geen winstoogmerk en draait op de inzet van vrijwilligers. Onze tarieven zijn kostendekkend. Om de transparantie te vergroten legt het bestuur jaarlijks verantwoording af tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. De ASD is aangesloten bij de bond Aikikai Aikido Doushi. De ASD int namens Aikikai Aikido Doushi eenmaal per jaar de bondscontributie. Deze is dus niet inbegrepen bij onze tarieven. De hoogte van de bondscontributie treft u onder aan deze pagina.

Bondscontributie

Wij zijn aangesloten bij de bond Aikikai Aikido Doushi (AAD).  Uitgangspunt van onze bond is dat we de activiteiten zoveel mogelijk op vrijwilligersbasis organiseren. Hierdoor zijn de kosten laag.

Waar wordt je bondscontributie aan besteed?
  • Lidmaatschap van de de Aikido bond Nederland. Dit is de overkoepelende organisatie op nationaal niveau.  Deze bond organiseert jaarlijks allerlei stages en regelt daarnaast onder meer de aansprakelijkheidsverzekering voor alle aangesloten organisaties. Meer weten? https://www.aikidonederland.nl/
  • Binnen onze eigen bond organiseren we jaarlijks 6 Doushi Stages. Deze worden gegeven door eigen leraren van de aangesloten verenigingen. De stages zijn vrij toegankelijk voor onze leden, je hoeft hiervoor niet apart te betalen. De stages zijn in twee delen gesplitst waardoor zowel beginners als gevorderden mee kunnen trainen.
  • Hiernaast is er ruimte en budget om activiteiten voor de kinderen te organiseren.
  • Een deel van de contributie wordt uiteraard gebruikt om de kosten van de nieuwe Bond AAD te dekken. Denk aan de website en onkostenvergoedingen.

Hoogte van de contributie:

  • Kinderen < 12 jaar : € 10.00 / jaar
  • Jeugd 13 t/m 18 jaar : € 20.00 / jaar
  • Volwassenen >18 jaar : € 40,00 / jaar

Jaarlijks wordt de bondcontributie in rekening gebracht via de contributie van kwartaal 1 van ieder jaar.

 

Het Jeugdfonds sport en cultuur

De ASD werkt samen met het Jeugdfonds sport en cultuur. Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds sport en cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds sport en cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdfonds sport en cultuur  of op magikweermeerdoen.nl

Logo van het Jeugd Sport Fonds
Logo van het Jeugd Sport Fonds

De Delftpas

De ASD werkt natuurlijk ook samen met de gemeente Delft. Daarom krijgt de houder van een Delftpas 25 euro per jaar korting op de contributie.

Voor meer informatie op Delftpas bij de gemeente Delft

Befitly.com

De organisatie befitly.com heeft als doel om zo veel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen op 1 abonnement.

“Overal flexibel sporten, waar en wanneer jij wilt”

De ASD doet hieraan mee en krijgt voor iedere ingeschreven deelenemer een afgesproken bedrag van Befitly.